BorsaCep
Milli Gelir Nedir Ve Nasıl Hesaplanır?
Sosyal Medyada Paylaş
13 Eylül 2017
BorsaCep

Milli Gelir Nedir Ve Nasıl Hesaplanır?

Milli Gelir Nedir Ve Nasıl Hesaplanır?

Sanayileşmiş ülkelerde ortaya çıkan milli gelir deyimi, ekonominin bel kemiğini oluşturmaktadır. İlk olarak ise 1688 yılında İngiltere’de hesaplanmıştır. Büyüklük ve varlık olarak üç boyuta ayrılan milli gelir; üretim, gelir ve harcama olarak özetlenmektedir. Milli gelirin farklı tanımlamaları mümkündür.

Üretim, Gelir Ve Harcama Bakımından Milli Gelir

Milli gelir denilince ilk akla gelen tanım; bir yıl içerisinde bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin toplam değeridir. Bu tanım milli geliri üretim bakımından ifade etmektedir. Gelir bakımından ifade etmek gerekirse; üretime katılan bütün üretim faktör sahiplerinin belirli dönemde elde ettikleri gelirler toplamıdır. Harcamalar açısından ise; bir ülkenin belirli bir dönemde mal varlığı aynı kalmak şartıyla, harcayabileceği mal ve hizmet toplamıdır.

Bu üç tanım farklı görünse dahi birbirini tamamlar niteliktedir. İlk tanım gelirin doğuşunu, ikinci tanım bölüşülmesini, üçüncü tanım harcamanın boyutunu ifade etmektedir. Burada milli gelirden kastedilen üretici fiyatlarıyla safi yurt içi hasıladır.(SYH) Dolaylı vergi hesaplamalarında uygulamada milli gelir kavramı ile piyasa fiyatları ile gayri safi yurt içi hasıla(GSYH) değeri dikkate alınmaktadır. Bu iki değer arasında (SYH-GSYH) amortismanlar ve dolaylı vergiler toplamı kadar fark bulunmaktadır.


milli gelir nedir

Milli Gelir Hesaplamalarını TUİK Yapar

Ülkemizde milli gelir hesaplamaları 1970 yılından bu yana TUİK tarafından yapılmaktadır. 2007 yılına kadar milli gelir değeri olarak gayrisafi milli hasıla hesaplanmaktaydı. Ancak bu durum 2007 yılından sonra değişmiş ve gayri safi yut içi hasıla hesaplanmıştır. Bu değişikliğin nedeni olarak ise AB ülkeleri ile uyum süreci gösterilmiştir.

Milli gelirin hesaplanmasında üç farklı yöntem bulunmaktadır. Üretim, gelir ve harcama yöntemi uygulanmaktadır ancak tüm bilimsel çalışmalarda üretim yöntemi ile yapılan hesaplama dikkate alınmaktadır. Bu hesaplamada , her sektörde sağlanan üretimin değeri katma değer olarak dikkate alınmaktadır.